Välkommen till Väte Sockenförening

Vi disponerar en av mötesplatserna i Väte: Idrottsänget med dess stuga.
Medlemmar har förmåner och rabatter t.ex. reducerat pris vid hyra av lokalen i änget.