Detaljerad guidning i Väte per bil eller cykel

Här följer en kort guidning på Vätes många små vägar.
Väg 142 går från norr till söder genom Väte. Där bor en hel del Vätebor men de aktiva Vätegårdarna, som är socknens nav, får man leta efter på småvägarna runt Väte. Visningen utgår från de olika vägarna.

Väg 142

Kommer man från norr passerar man Juves, Lill Ambos, Lundes och några Kviefastigheter som de flesta varit jordbrukande gårdar fram till 1950-60- talen. Vidare fd Gräne kvarn, röd byggnad nu Fotogalleri. Strax därefter Equmeniakyrkan, västra Gotlands Missionsförsamlings kyrka. Fd bilverkstad till vänster samt div villor. Binge fd gård samt fastigheter.

Till vänster Väte kyrka. Stort vackert kyrkorum. Mycket sevärt krucifix, S:t Olofs skulptur, dopfunt och kalkmålningar. Mittemot kyrkan låg Väte skola, nu bostadshus samt församlingshus. Utanför skolans staket ”gömmer sig” sig en fornborg.

Vänster: Bygdegård som varit i bruk sedan 1940-talet.

Höger: Affären är nerlagd liksom banken.

Vänster: Båtsmanstorp.

I södra delen av Väte söder om Isome gård till vänster hittar man Idrottsänget, Vätes mötesplats och efter kurva till höger Fonnsänget, tillhörande Kyrkan. Ängsmarkerna vårdas genom fagning på våren och slåtter i sommaren. Hyser fin flora som orkidéer.

Dansvägen

På väg 142 mittemot Isome gård följ skylt Dans. Efter någon km ligger Magnuse gård med två boningshus och bipaviljong. Gården är aktiv med mjölkkor och bin. Man passerar Hassle gård till vänster, gravfält till höger och ser Mölner gård med ekologisk mjölkdrift samt avskiftat boningshus från Mölner, dess andra part. Vid korsningen Dans- Gräne, tag höger mot Gräne.

Gränkviar

I början på Gränkviar finns osynligt dvs borttagna i sandtag till vänster stenåldersboplats och gravfält från järnålder. Snart skymtar fd Gullarve gård till höger och strax därefter Gullarve gård med växtodling och skogsbruk och med tillhörande vackert änge. Botarve gård med skogsbruk ligger intill liksom mindre fd gårdar och villor. Efter en kurva passeras Rovalds och Gräne fd gårdar. I Gräne finns konstgalleri. Nästa Gräne gård till höger är stor hönsgård med äggproduktion. Kvie fd gård nu byggnadsföretag till höger.

Mästerbyvägen

Vid korsningen Gräne-Mästerby: Sväng vänster och kör rakan med stort hönshus till vänster tillhörande Gräne. Här fanns tidigare stora jordgubbsodlingar. Fd Västervätegårdar passeras. Vid nästa kurva ser man Timans gård med kobesättning till höger. Timans änge är välbevarat. Nu följer två Västervätegårdar, den ena är stor grisgård och den andra sysslar med dikor. I de sista Vätefastigheterna mot väster har man sysslat med alpacckafår i den ena och arbetar med trädgårdsvård i den andra. En liten skogsväg leder rakt fram förbi en liten såg och går långt ner i skogen mot Sanda/ Mästerby.

Norrbys- och Bäcksvägen

Vid kyrkan tag mot Norrbys och Bäcks. Det första huset till höger byggdes som barnmorskehus före BB:s tid. Det andra gula huset till höger, nu bostad, byggdes från början till IOGT-lokal. Här gymnastiserade ungdomar på 30-talet så att de kom med på Olympiaden 1938 i Berlin. Vidare kör man förbi fd Folkes gård. Bäcks gård med boningshus till vänster har kobesättning. Norrbys fd gård är nu gårdsmuseum tillhörande Gotlands Museum, öppet midsommar till augusti. Man kan gå in på gårdsplanen, vandra till vattenkvarnen och runt dammen och in i skogsmarkerna något vid andra tider. Fortsätter man på den lilla vägen förbi Bäcks nya ladugård så kan man gå flera km mot Viklaus Stenstugård eller över till Atlingbo.

Viklauvägen

Från väg 142 tag vänster mot Viklau. Viklauvägen. Kakuse gård till höger med stor grisbesättning. Vid korsning Viklau-Guldrupe och med båtsmanstorp nr 2 som även detta är privat, kan man köra rakt fram mot Viklau. Några fd Sorbygårdar passeras och slutligen ser man Tune gård till vänster med ladugårdsbyggnader och tre boningshus. Gården har varit uppdelad i tre parter, den tredje är ruin. Tune gård är aktiv djur-, växt- och skogsgård. Vänd här och tag genvägen mot Sorby och Smide, som är aktiva djurgårdar. Man kör tvärs över Smide gårdsplan och kan följa liten väg söderut som efter någon km når fram till Guldrupevägen.

Guldrupevägen

Sväng höger och följ kanal och snart skymtas Haltarve gård med kobesättning. Skradarve två gårdar ligger nästan mitt emot varandra. Framme vid korsning Guldrupe-Viklau och båtsmantorpet nr 2 är vägarna nu körda som visar upp det aktiva jordbrukande Väte och alla andra Vätebors många bostäder. Som helhet kan nämnas att Väte ännu har många drag av en arkitektur från den dominerande jordbrukande tiden med rötter i 1800-talet.